Zuzana Husárová

Phenomena Research

Our multimedia performance Phenomena Research presents a story about the function sinus, about a cosmic trip, about researching phenomena in one´s psyche and surrounding world that became almost extinct.

Story, text, voice (Zuzana Husárová), dance (Jana Tereková), music (Dalibor Kocián), visuals (Amalia Roxana Filip), digital poetry (Ľubomír Panák)

Produced by bees-R in co-production with elledanse. With the financial support of the Ministry of Culture of the Slovak republic.

Multižánrové multimediálne predstavenie Skúmanie javov sa zaoberá otázkou preciťovania fenoménov cez prepojenie tanca, hudby, poézie a živých vizuálov. Ide o skúmanie javov, ktoré sa vyskytujú vo vonkajšom svete, ale aj v ľudskom vedomí a nevedomí, o skúmanie javov odohrávajúcich sa v tele, ale aj mimo neho a o ich pôsobenie na človeka. Pomocou fúzie jednotlivých médií sa autori snažia o kombinované sprostredkovanie vnímania reality, psychických/fyzických stavov a pocitov. Predstavenie sa rozvíja a uzatvára príbehom o funkcii sínus ako o znaku pohybu, evolúcie, napĺňania života, premeny, o funkcii, ktorá riadi tok častíc a energie vo vesmíre. Rámcový príbeh predostiera tematiku vyčerpania zásob na Zemi, terraformáciu na Marse, ustálenie situácie na našej planéte, následné vyhynutie väčšiny obyvateľstva ako následok pôsobenia baktérií z Marsu a položenie nových základov pre vznik nášho obyvateľstva.