Zuzana Husárová

Interview: Všetko spolu súvisí, otázkou je len, ako to vyjadriť – In Glosolália

Interview so mnou viedol Derek Rebro pre slovenský rodovo orientovaný časopis Glosolália č. 3/2015.

http://www.glosolalia.sk/news/cislo-3-2015/