Zuzana Husárová

Suvenír

Projekt SUVENÍR je novou formou štúdie, rešeršu a prezentácie interdisciplinárneho diela, ktorá sa nechce brať príliš vážne. Suvenír je čosi, čo si človek odniekiaľ prinesie alebo od niekoho dostane. Vybraní umelci zastupujúci rôzne formy umenia (výtvarné umenie, literatúra, architektúra, tanec, hudba, multimédiá) sa stretli, pracovali a zbierali svoje suveníry na rôznych miestach na Slovensku (Topoľčany, Bratislava, Lučenec, Žilina). Popri reflexii samotných miest tak dostali možnosť prisvojiť si niečo z disciplín ostatných umelcov alebo formu ako sa prezentovať publiku. Cieľom bolo pracovať ako jednotné skupinové ego v spoločnej rovnováhe médií. Zúčastnení umelci mali príležitosť konfrontovať seba samých a svoju tvorbu v dialógu s inými formami umenia. Skupina dospela k improvizovanému dielu okolo inscenovaných prvkov solídnej konštrukcie. SUVENÍR tak vyznieva ako živá intermediálna inštalácia prepájajúca zvukové, vizuálne a performatívne formy umenia s poéziou a architektúrou.

ÚČINKUJÚ: za architektúru Eva Andrášová, za kresbu Mária Čorejová, za tanec a choreografiu Tomáš Danielis, za umelecký aranžment Zuzana Novotová Godálová, za literatúru Zuzana Husárová, za hudbu Ľubomír Panák, za multimédiá Jakub Pišek