Publications

PUBLICATIONS ON ELECTRONIC LITERATURE, LITERARY STUDIES, NEW MEDIA ART AND EXPERIMENTAL ART

 • HUSÁROVÁ, Z. (2013), Literature on Tablets: Poetics of Touch. In Studies in Foreign Language Education Vol. 5, No.1, Nümbrecht, Germany : Kirsch-Verlag, pp. 81-122.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2013), Transmedia Poetics: A Poetic Case Study of liminal. In: räume für notizen: Künstlerische und wissenschaftliche Beiträge zur visuellen und digitalen Poesie. Wien: edition ch, pp. 51-61.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2013), Od archiwum do tabletu: remediacja słowackiej literatury barokowej. In: HA! Art, No. 42. Krakow, pp. 24-31.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2013), Pisząc o zdaniach. In: HA! Art, No. 42. Krakow, pp. 52-62.
 • HUSÁROVÁ, Z. – SUWARA, B. (2013), Literature Coded for Marked Quick Response, In American and British Studies Annual, Vol. 6, University of Pardubice, pp. 145-161.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2012), Electronic Ways of Literary Engagement, In Studies in Foreign Language Education, Vol. 4, No.1, Nümbrecht, Germany : Kirsch-Verlag.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2012), A Method of Teaching Multimodal Creative Writing, In Studies in Foreign Language Education, Vol. 4, No.1, Nümbrecht, Germany : Kirsch-Verlag.
 • SUWARA, Bogumila - HUSÁROVÁ, Zuzana (ed.) (2012), V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre: Ústav svetovej literatúry a SAP, Bratislava. Monoskop download   ELMCIP info
 • HUSÁROVÁ, Z. (2012), ‘Zážitok* multisenzorického čítania elektronickej literatúry’, V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre: (ed.) B. Suwara, Z. Husarová. Ústav svetovej literatúry a SAP, Bratislava.
 • HUSÁROVÁ, Z. (2012), ‘O materialite elektronickej literatúry:_ ‘, V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre: (ed.) B. Suwara, Z. Husarová. Ústav svetovej literatúry a SAP, Bratislava. 

 • HUSÁROVÁ, Z. (2012), ‘Elektronická lite(h)ratúra s Alicou’, V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre: (ed.) B. Suwara, Z. Husarová. Ústav svetovej literatúry a SAP, Bratislava.

 • HUSÁROVÁ Zuzana - PANÁK, Ľubomír. I:*TTTER. In REMAKE Katalog. 2012.
 • HUSÁROVÁ Zuzana - PANÁK, Ľubomír. I:*TTTER. In 3/4: REMAKE Sketchbook. č. 27-28.
 • HUSÁROVÁ Zuzana. Following Paths of Electronic Literature. In Journal of Writing in Creative Practice. Vol. 4, 2011, No. 1. p. 25-36. ISSN 1753-5190.
 • HUSÁROVÁ Zuzana. Konferencia o výzvach vo vzdelávaní v anglickom jazyku. In Naša univerzita. Február 2011, No. 6, p. 18.
 • HUSÁROVÁ Zuzana. On the Use of E-Lit Platforms in Education. In Challenges in Foreign Language Education. Conference Proceedings. Department of English Language and Literature, Faculty of Education. Comenius University, Bratislava, Slovakia, Nov. 25-26. 2010. p. 56-58.  ISBN 978-80-89328-50-5.
 • HUSÁROVÁ, Z. Per X I Meant All. In Kloaka: magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby [online], Vol. 1, 2010, No. 1-2/2010. ISSN 1338-158X. Available at: <kloaka.membrana.sk/downloads/kloaka_1-2-2010_07-reflexia-husarova>
 • HUSÁROVÁ, Z. Digitálne umenie skrz 3. Interviews with Maria Mencia, Kasia Molga, Andy Campbell. In ¾, Vol. 11, 2010, No. 25, p. 46-57. ISSN 1335-5309.
 • HUSÁROVÁ, Z. Nemáš ďaleko od mrkvy. Interview with Eduardo Kac. In ¾, Vol. 11, 2010, No. 25, p. 68-71. ISSN 1335-5309.
 • HUSÁROVÁ, Z. Monochromatické interview. In ¾, Vol. 11, 2010, No. 25, p. 10-15. ISSN 1335-5309.
 • HUSÁROVÁ, Z. Imaginary Spaces (review). In ¾. In print.
 • HUSÁROVÁ, Z. Junction of Image, Text and Sound in Net-Fictions. In Electronic Literature in Europe [online]. International Conference. 11-13. September 2008. Bergen : University of Bergen, NORWAY. Available at : <http://elitineurope.net/node/20>.
 • HUSÁROVÁ, Z. O virtuálnej realite cez prizmu rozprávania. In Slovak Review of World Literature Review. Vol. XVII, 2008, No. 2, Bratislava: Slovak Academic Press, p. 90-102. ISSN 1335-0544.
 • HUSÁROVÁ, Z. Andy Campbell : Dreaming Methods – IOCT Salon Event, De Montfort University 31st January 2008. In New Media Research Group Blog at University of Bedfordshire, UK [online]. 2008-02-01. Available at : <http://spooner.beds.ac.uk/nmrg/?p=133>.
 • HUSÁROVÁ, Z. Kate Pullinger at RIMAD. In New Media Research Group Blog at University of Bedfordshire, UK [online]. 2007-10-24. Available at : <http://spooner.beds.ac.uk/nmrg/?p=103>.                                                                                                                                                        
 • HUSÁROVÁ, Z. Analyzing the Structure of Hyperfiction as Metaphor of Life. Interpretation of Subway Story by D. M. Yun. In Literatures in English in the Context of Post - Colonialism, Postmodernism and the Present. International Conference Proceedings. Ed. Jaroslav Kušnír. Prešov : Prešovská univerzita, 2007, p. 208-215.
 • HUSÁROVÁ, Z. Patterns of Hypertexts. In Post – Colonial transformations in the new literatures in English. International Conference Proceedings. Ed. Jaroslav Kušnír. Prešov : Prešovská univerzita. In print. 
 • HUSÁROVÁ, Z. Hypertext podľa Georgea Landowa. In Rara Avis. International Conference Proceedings. Ed. Emília Nemcová-Peter Gregorík. Trnava : Univerzita Sv. Cyrila a Metoda. 2007, s. 63-67. ISBN 978-80-8105-015-2.
 • HUSÁROVÁ, Z. Cesta k hyperfikciám. In VLNA, Vol. 8, 2006, No. 29, p. 46-51. ISSN 1335-969X.
 • HUSÁROVÁ, Z. Re: Kniha versus internet. Reakcia na úvahu Andrijana Turana Kniha versus internet. In Romboid, Vol. 44, 2009, No. 4, p. 60-61. ISSN 0231-6714.
 • HUSÁROVÁ, Z. Konferencia o výzvach vo vzdelávaní v cudzom jazyku. In Naša Univerzita. In print.
 • HUSÁROVÁ, Z. Subway story. In Romboid , Vol. 42, 2007, No. 4, p. 47-52. ISSN 0231-6714.
 • HUSÁROVÁ, Z. BarCamp. In Slovak Review of World Literature Review, roč. 17, 2008, č. 2, s. 139. ISSN 1335-0544.
 • HUSÁROVÁ, Z. Handa Gote. In Slovak Review of World Literature Review, roč. 17, 2008, č. 1, s. 120. ISSN 1336-8591.
 • HUSÁROVÁ, Z. Medzinárodná konferencia literatúr v anglickom jazyku v Prešove. In Slovak Review of World Literature Review, roč. 16, 2007, č. 1, s. 104.

JOURNALISTIC PUBLICATIONS : Publications on cultural life and happenings, reviews, interviews

ZION (online cultural magazine zion.sk)

 • Oprav sfajčenú Arsu Leletronickú. 2010-09-16. Dostupné na internete:<http://zion.sk/text.php?id=2102>
 • Ars Electronica : O tom, čo žije 2009-09-26. Dostupné na internete:<http://zion.sk/news_detail.php?id=3073>
 • Apparat in interview: Spievajúci pionier na krikľavo-červenom bicykli. 2007-05-21. Dostupné na internete:<http://www.zion.sk/text.php?id=2034>
 • Rádio Ivo: Život nedoceníš. 2007-04-30. Dostupné na internete:<http://www.zion.sk/text.php?id=2032>
 • Top Dogs z New Challenge Company. 2007-02-19. Dostupné na internete:<http://www.zion.sk/text.php?id=2018>
 • Mayenburg* Eldorado cez ID:2006-11/05. Dostupné na internete:<http://www.zion.sk/text.php?id=1987>
 • Samuel Beckett* Happy Days. 2006-10-21. Dostupné na internete:<http://www.zion.sk/text.php?id=1980>
 • Onesex/Twosex? Unisex?. 2006-07-15. Dostupné na internete:<http://www.zion.sk/text.php?id=1933>

ŽURNÁL (Slovak weekly magazine on society, culture, politics)

 • Riga: Mesto inšpirácie. Žurnál – 2008-08-21, s. 70-74.
 • Stretnutie namiesto zápasu. Žurnál – 2008-04-30, s. 47
 • Voda ako metafora pocitov (interview with Morcheeba) Žurnál – 2008-04-17, s. 43
 • Futuristická BA! (book review) Žurnál – 2008-03-27, s. 42
 • Nine Inch Nails z Gurunu (report z koncertu) Žurnál – 2008-08-16, s. 82
 • Zábava aj bez Mikuláša (festival Pohoda review) Žurnál – 2007-07-26, s. 40-44
 • Nemôžem si vypnúť gombíček (interview with Tori Amos). Žurnál – 2007-06-28, s. 38-42.
 • WILSONIC: Reflexia. Žurnál – 2007-06-14, s. 77
 • So zrkadlami do budúcna. Žurnál – 2007-06-07, s. 47

IZURNAL (website of Žurnál: izurnal.sk)

 • FlykKiller a jeho Experimenty v prudkom svetle (interview s Pati Yang). 2008-05-06. Available at: <http://www.izurnal.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2285&Itemid=59>
 • Román ako dieťa doby (esej). 2007-03-07. Available at: <http://www.izurnal.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=43>

TRANSLATIONS

 • HUSÁROVÁ, Z. : Bátorová, Mária. Modern and Non-Modern Conservativism: Comparative Approaches and Identifying Modernism. In World Literature Studies, roč. 1 (18), 2009, č. 1, s. 62-70.
 • HUSÁROVÁ, Z. : Mirror as Instrument of Illusion. Ed. Jana Geržová. Nitra : Nitrianska galleria, 2007, ISBN 978-80-58746-37-2.
 • HUSÁROVÁ, Z.- MIRZA, O.- ŽÁČKOVÁ, N.: K.O.MIX. Ed. Omar Mirza, Nina Žačková. Nitra : Nitrianska galéria, 2008. ISBN 978-80-857 46-38-9.
 • HUSÁROVÁ, Z.- GÁFRIK, R. : Život v literatúre. Literatúra zblízka a z diaľky. Ed. Mária Bátorová, Roman Mikuláš. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV a Petrus Publishers, 2006. ISBN 80-89233-21-X.